Categories
Diverse/Various

Friday week 4

Hmm, i förmiddags lade jag ut ett inlägg innan jag skrev på FB men tydligen finns det inte här. Märkligt, säkert SBT som är orsaken =)

Jag skrev om att vi var på utvecklingssamtal med Felicia igår, och att det gick bra. Hon sköter sitt skolarbete och de tycker att med den attityden ska det inte bli några problem. Hon har hamnat i den högsta matematikgruppen vilket hon inte riktigt fattar varför men verkar klara sig. Hon ska byta grupp i idrotten då hon är i den grupp som läraren uttryckte det ”inte så tävlingsinriktade gruppen”.

Peter och jag är glada att det går så bra för henne och att hon trivs. Hon har skaffat några kamrater och även kommit underfund med vem hon inte alls vill umgås med. Men hon säger att alla är trevliga mot henne så hon klarar sig bra.

När vi kom till skolan igår fick vi lära oss ett nytt sätt att ha utvecklingssamtal på. Alla lärare var samlade i aulan, de satt vid små bord utmed väggarna och hade 2-3 stolar framför sig. Eleverna hade fått boka tid till samtliga lärare de ville träffa men det verkade inte fungera. Man högg den läraren man ville prata med när den var ledig och sen fick man max 10 minuter hos varje lärare. Jag blev mest imponerad över att de kunde alla eleverna i huvudet, eller så hittade de bara på =O

Idag har jag legat mest hela dagen då jag inte mått bra, varit illamående och är fortfarande. De andra känner inget så förhoppningsvis är det bara jag som åkt på något.

——

I wrote earlier today but it seems to have gone missing. Strange, but probably PEBKAC =)

I wrote about that we yesterday went to Parent-Teacher Consultation and it went well. Felicia is taking pride in her schoolwork and they don’t think she will have any problems with that attitude. She is in the highest math-group which she can’t really understand but she does well so she is fine. She will change group in PE as she is, according to the PE teacher, “not in the group that is so competitive”.

Peter and I are glad that she is doing so well and that she likes it. She has gotten some friends and also found out who she don’t want to be around. But she says that everyone is nice to her, she is doing fine.

When we came to school yesterday we learnt a new way to have Parent-Teacher consultation in. All the teachers were in the auditorium sitting along the sides with a small table in front of them and 2-3 chairs. The students had booked appointment with those teachers they wanted to see but it didn’t seem to work. You grabbed the teacher you wanted to see whenever she/he was free and you only got a maximum of 10 minutes with each teacher. I was most impressed by the fact that they knew about all the students by heart, or they just made it up =O

Today I have been laying most of the day as I haven’t felt well, been nauseous and still am. The others are OK so hopefully they won’t get what I have.