Categories
Diverse/Various

ASK & English

Igår var jag på engelska lektionen som en amerikanska håller i, den är ju för dem som behöver lära sig engelska men Mia (en av de svenska fruarna) frågade om jag ville komma för de behöver folk som kan prata engelska.

Angela som är lärare hade en kort grammatikgenomgång och sen skulle vi öva på att tillämpa den. Det är pratet som ska övas så att man kan klara sig i det sociala utan större problem, det var kvinnor från Frankrike, Italien, Spanien, Polen och Turkiet. Vi satte oss i två ringar och sen cirkulerade vi för att få öva med så många som möjligt. Flera av kvinnorna som följer med sina män blir fast i hemmen för att de inte klarar språket, de har tidigare haft en lärare men hon satsade mest på det skrivna. Det är ju inte vad de behöver då de inte ska skriva till andra, de behöver kunna prata med alla de möter. Det blir ju lätt annars att man bara umgås med sina landsmän för det är ju en trygghet i allt det nya.

På eftermiddagen lyckades jag äntligen få oss registrerade på Northwood Health Care center, tror jag. När jag lämnade in pappren så frågade sekreteraren om våra pass, jag hade bara kopior med mig för det hade jag fått besked om att det räckte. Blev lite nervös och hann tänka att det var ju själva… Men hon tog alla våra papper och sa att detta räckte så nu hoppas jag att vi är inne i systemet.

På kvällen var vi på den italienska restaurangen Ask med de andra svenskarna då en av familjerna ska hem imorgon. Det är en trevlig tradition att de som lämnar ber om de andras sällskap på den lokala italienaren, de har god mat och det är ju trevligt att träffa alla även om det är för att någon lämnar.

Idag har vaktmästaren varit här tillsammans med en annan kille som mätte vår vattentank för att kunna byta ut den. Nu ska de bara hitta en i alla fall nästan samma storlek, hoppas att det inte tar allt för lång tid.

Annars har jag inte gjort något speciellt och tänker nog inte heller göra det (om inte tvätta räknas, men det är ju inte lyx).

—-

Yesterday I went to English lesson held by an American lady, it’s actually for those who needs to learn how to speak English but Mia asked me to join. They need people who can speak already as well.

Angela, the teacher, had a short grammar session and then it was time for us to use the grammar she had talked about. It’s about talking as that is what needs to be able to socialize. There were women from France, Italy, Spain, Poland and Turkey. We circled to be able to practice with as many as possible. Several of the ladies who follows their husbands abroad get stuck at home because they can’t speak the language. They need to practice to speak and know a little of how to speak so that they can speak with people they meet. Otherwise they might end up only meeting people from their own country who then becomes the safeness in everything new.

In the afternoon I finally got us registered at the Northwood Health Care center, at least I think so. When handing the secretary the papers she asked for our passports, I only had copies with me as I had been told. A little nervous I thought cr… But she took our papers and said that it was OK so I hope we are now in the system.

In the evening we went to the Italian restaurant Ask with the other Swedish families as one family is leaving tomorrow. It’s a nice tradition that the family leaving is asking for the others company at the local Italian, they have nice food and its nice meeting everyone even if it is because someone is leaving.

Today the janitor came by with another guy to measure the tank to be able to replace it. Now they only have to find one about the same size, hoping it won’t take too long.

I’m not going to do anything else today, not that I have done anything special earlier today, OK some laundering but I think I manage that and still have some luxury.