Categories
Diverse/Various Family

Jack The Ripper

Igår hade vi bokat en tur i East End och Whitechapel för att höra mer om Jack the Ripper. Eftersom turen började halv 8 så bestämde vi att åka dit och gå och äta någonstans i närheten. Vi var flera svenska familjer som bokat samma tur vilket var kul för framförallt barnen som fick sällskap av varandra.

På vägen dit så möte vi en av de andra familjerna och slog följe till Brick Lane som ska ha de bästa curry-restaurangerna i London. Märkligt nog landade vi på en argentinsk restaurang istället – Moo. Ingen stor meny med mat, cocktail-listan var nog längre men vi fick alla något vi tyckte om och det är väl det bästa.

Det var många som ville gå turen och vi var en stor grupp. Fast jag tror att vi helt klart fick den bästa guiden. Han hade autentiska kläder för tiden och var både kunnig och rolig att lyssna på. Han inte bara berättade utan visade även bilder för att visa hur det såg ut 1888 när morden skedde, och även hur offren såg ut. Vi gick i nästan två timmar fram och tillbaka i Whitechapel och City of London där några av morden också skedde.

Det finns ju flera sådana här rundvandringar och alla säger ju att de är bäst, vi fick denna rekommenderad av någon som också hade haft samma guide och det är ju så att historian är ju egentligen den samma. Men vem som berättar och hur denne berättar gör faktiskt massor.

Vi gick sedan vidare till en pub, The Bell, innan det var dags att dra sig tillbaka mot Northwood. Vi var hemma strax efter midnatt och fick byta tåg helt plötsligt då någon mindre intelligent person använde tåget som toalett. Som tur var fanns det ett tåg som väntade in oss så vi fick inga förseningar.

—–

Yesterday we had booked a tour in East End and Whitechapel to hear more about Jack the Ripper. As the tour began at 7:30 we decided to go earlier and eat something nearby. We were 4 Swedish families that had booked the same tour which was fun for mainly the kids who had each other’s company.

On our way to find a restaurant we met one of the other families and went together to Brick Lane who is said to have the best curry-houses in London. Strangely we ended up at an Argentinian restaurant instead – Moo. The menu for food wasn’t long, the cocktail menu were longer I think but we all had something to eat that we found good and that is the most important thing.

As it was many who wanted to do this tour we were a large group. I’m sure that we got the best guide. He had authentic clothes from the time and was both knowing and witty to listen to. He wasn’t just talking, he showed pictures from how it looked in 1888 when the murders were committed and also how the victims presumably looked like. We walked for almost 2 hours in Whitechapel and City of London where some of the murders were committed.

There are several of this tours and companies performing them and everyone says theirs are the best, we had this recommended by someone who had had the same guide and the history is actually the same. But who is telling it and how this person does it is the difference.

We then went on to a pub, The Bell, before heading home to Northwood. We were home shortly after midnight and had to change train all of a sudden as someone without any intelligence had used it as a toilet. Luckily there were another train waiting for us at the station so we had no delays.