Categories
Okategoriserade

Midsummer Weekend

Midsommar firades tillsammans med några av de andra svenska familjerna hos en familj som inte bor långt härifrån. Det var fint väder och det serverades Janssons frestelse, laxsallad, potatis, gräddfil, silltårta och flera olika sorters sill. Senare på kvällen grillade vi.

Det var dans runt midsommarstång och 7 kamp (egentligen en mindre då Peter och Stefan tog sönder repet), nubbevisor och osäkert väder, precis som det är hemma också.

Vi hade så trevligt att vi på lördagen träffades igen i Hyde Park för picknik tillsammans med över 4000 andra svenskar, fast vi höll oss i utkanten för att inte dra upp medelåldern alltför mycket. Vi träffade även ett annat svenskt par som vi tidigare inte träffat.

När jag såg honom tyckte jag att han liknade en kompis som är från Malmö vilket denna killen också var. Vi började prata om vart alla bodde och när vi sa att vi bodde i Karlskrona sa han att han jobbat på Telenor. Samtidigt som jag fast mina sista år och inte på samma avdelning – han tyckte att jag sett bekant ut. Det visade sig också att samma kille bott på samma gata som Malin (gårdagens värdinna) under samma år.

Tala om att världen är liten ibland.

Söndagen åkte jag och Felicia in till London där det var ett event: West End live – de sjöng från samtliga musikaler som går just nu i London. Det var mycket folk men eftersom vi var där direkt när det började vid 12 så tog det bara 2 minuter att komma in. Solen brände på ganska så bra så kanske var det därför det inte var så himla trångt inne. Cecilia och Linnea som skulle möta upp oss där kom senare och då var kön så lång att det skulle tagit dem lång tid att komma in. Eftersom Felicia och jag vid det laget höll på att Trafalgar Square så valde vi att lämna inhägnaden och gå ut till dem. Vi kunde höra men fick stå i skuggan. Vi valde sen att fortsätta till Leicester Square där man kunde titta på kostymer och även prova om man ville. Mann fick även se bilar från olika filminspelningar så som James Bond.

Tjejerna skulle på bio på kvällen och jag var tvungen att hämta ut biljetterna då vi beställt dem online. Först gick vi och åt på Ed’s för att sen sakta röra oss mot biografen. Cecilia och jag lämnade sen tjejerna och åkte hem, för Felicia var det första gången som hon skulle ta sig helt själv hem (Linnea bor inte alls åt detta hållet).

Det gick bra med 3 av 4 tunnelbanelinjer men på sista bytet rusade hon på tåget som stod inne och givetvis var det det ända som hon inte skulle ta. Nåja, eftersom Peter skulle hämta henne vid tunnelbanan spelade det inte så stor roll. Det var lite längre att köra men inte så farligt.

….

Midsummer we celebrated together with other Swedish families at a family who don’t live very far away. It was lovely weather and we had Jansson’s temptation, salmon salad, potatoes, sour cream, herring cake and several different types of pickles herrings. Later in the evening we barbequed.

It was dancing around the midsummer pole and hepthatlon (actually one less as Peter and Stefan broke the rope), drinking songs and weather that looked like it was going to go bad, just as home.

We had such a great time together so we continued the next day by having a picnic in Hyde Park together with 4000 other Swedes, but we kept to the side not to raise the age with several years. We also met a new Swedish couple which we hadn’t met before.

When I saw him I said to Peter that he looked like a colleague of him who also is from Malmö just as this guy. We started to talk about where we had lived before and when I said we had lived in Karlskrona he told us that he had work at Telenor. At the same time as me, not the same department and just the last few years when I was there – he had thought that I looked familiar. Then it appeared that the same guy and Malin (the hostess from the evening before) had lived on the same street at the same time.

Talk about that the world is small.

During Sunday Felicia and I went to London for an event: West End Live at Trafalgar Square – where they sang songs from all the musical that’s on right now in London. It was a lot of people but as we were there when it started at noon it only took us 2 minutes to get in. The sun was burning nicely and maybe that’s why it wasn’t that crowded inside. Cecilia and Linnea was going to join us there but they came later and then the queues where huge and it would have taken them very long to get in. As Felicia and I at this time was melting we decided to go outside and join them and just listen from the shadow. We stayed for a while and then went to Leicester Square where you could look at the costumes and even try them on. You could also see some cars that was in different movies such as James Bond.

The girls were going to the movie in the evening and I had to pick up the tickets as I had ordered them online. But first we went to Ed’s for some food and then slowly move towards the movie theater. Cecilia and I left the girls and went home, for Felicia it was the first time to go home alone (Linnea don’t live in this part of London).

It went well with 3 out of 4 trains but with the last one she just rushed on the train that was there and didn’t check it. It was the only one she couldn’t take. Well it didn’t matter as she was being picked up by Peter at the station and it wasn’t that much further to drive.