Categories
Diverse/Various Family Vivi

Swiss Wedding

Jag spenderade ett par dagar i Schweiz för att delta i min kusins bröllop. Flög ner på torsdags eftermiddagen och blev hämtad av mina föräldrar. Vi åkte sen vidare till min farfars hemby där min farbror bor.

Sist jag var hos dem var när Felicia var 8 månader gammal, mamma och jag tog barnen på semester till Schweiz och Österrike. Tyvärr råkade min mamma ut för en olycka och av någon anledning har jag inte återvänt. Farmor och farfar hade redan varit borta i några år och det blev inte att vi åkte ner igen.

Byn min farfar är född i är väldigt lite men vissa svenskar har nog hört namnet ändå, byn heter Fruthwilen och idag bor vår egen rallystjärna Tina Thörner där (fast jag vet inte vart trots att det är litet…) Farfar hade säkert vetat men de kvarvarande släktingarna hade aldrig hört hennes namn och har inte heller samma koll.

På fredagen så åkte vi till kyrkogården och hälsade på farmor och farfar. Man minns dem inte mer för att man är där men kyrkogården ligger vackert och det är en fridfull plats att minnas på.

Min farbror bor i huset bredvid och min faster som äger sina föräldrars hus hyr ut det. Det har väl kanske inte hänt så mycket med huset förutom att någon hyresgäst genom åren satt upp ett fult stängsel.

På lördagen var det så dags för att bröllopet som var en bit bort i Stammheim. Bröllopet var uppdelat i 3 delar, först i kyrkan där de hade en kör som sjöng för dem och fantastiskt rolig präst. Efter kyrkan gick vi vidare till ett vinställe där det serverades snittar, vin och öl för alla. Bruden anlände till häst ledd av brudgummen och efter ett par timmar droppade hälften av gästerna av. Vi andra var bjudna på bröllopsmiddagen/festen i ett närliggande värdshus.

Det var olika lekar och aktiviteter under kvällen och en massa springande in och ut. Det var mycket trevligt men till slut fick vi ge oss och åka hem.

Övriga dagar så var det besök hos kusiner och andra släktingar innan jag på tisdagen begav mig hemåt igen. Tyvärr hann jag aldrig ut till Österrike då vi inte fick ihop det med alla besök.

Vi hade fantastiskt väder hela tiden och riktigt varmt.

Emelie kom till England tillsammans med sin kompis Rebecca på söndagen så de var här tillsammans med Peter och Felicia när jag kom hem.

I spent a few days in Switzerland to attend my cousins wedding. Flew down on Thursday afternoon and was picked up by my parents. We then went to my grandfather’s home village where my uncle lives.

Last time I was there was when Felicia was 8 months old, mum and I took the girls on vacation to Switzerland and Austria. Sadly my mum had an accident and for some strange reason I never returned. My grandparents had been gone for some years and it just didn’t happen that I went back.

The village my grandfather is born in is very small but for some Swedes the name might be familiar, the name of the village is Fruthwilen and today Sweden’s own rally star Tina Thörner lives there (but I don’t know where even if its small…) Granddad would have known but my other relatives had never heard her name and don’t have some knowledge of all the new people in the village.

Friday we went to the churchyard and visited my grandparent’s grave. You don’t remember them better there but this churchyard is so beautiful and peaceful to remember people you loved.

My uncle lives in the house next to my grandparent’s old house and my aunt owns the house and rents it out. It looks more or less the same except that one of the tenants have put up an ugly fence once.

Saturday it was time for the wedding which was in a village called Stammheim. The wedding was divided into 3 parts, first church where they had the ceremony, a choir singing for them and a really funny priest. After the church we went to a winery where some finger food was served as well as wine and beer for everyone. The bride arrived on a horse led by the groom and after a few hours people started to leave. The rest was invited to attend the wedding dinner/party at a nearby inn.

It was different games and activities during the evening and nice food. It was really nice but eventually we had to give in and go home.

The rest of the time was spent by visiting cousins and other relatives before I went home again on Tuesday. Sadly I didn’t have time to go to Austria this time.

We had wonderful weather during the entire stay as well as really hot.

Emelie and her friend Rebecca had arrived on Sunday so they were here together with Felicia and Peter when I came home.