Categories
Okategoriserade

Book Club meeting

Jag var på mitt första bokklubbsmöte häromkvällen och det var himla trevligt. Vi var hemma hos den kvinnan som är ansvarig för bokklubben och det var inte helt lätt att hitta dit. Ingen gatubelysning samt regn vilket gjorde det svårt att hitta. Många hus har ju inte husnummer utan namn och då kan man inte slå in det på GPS:en utan får skriva in gatan. När den sen är 2 km lång så finns det ett antal skyltar att läsa.

Jag hade inte hunnit läsa böckerna men Googlat på dem så jag hade i alla fall en chans att hänga med. De hade läst 2 böcker eftersom det var över sommaren då de inte träffades. Den ena var en självbiografi ”My own Story” av Emmeline Pankhurst som var ledare för suffragettrörelsen, flera hade inte lyckats att avsluta den då den var ganska så svårläst.

Den andra boken var ”The Cuckoo’s Calling” av Robert Galbrait som är ett pseudonym för JK Rowling. Det var inte meningen att man skulle känna till att det var hon som skrev boken men någon på förlaget kunde inte vara tyst och så spreds ryktet. Jag fick låna boken av Melissa så jag tänkte att jag skulle ha läst den till nästa gång.

Nya boken vi valde var ”Lean In” av Sheryl Sandberg som är operativ chef för Facebook. Vi valde den efter att vi kommit att diskutera ett uttalande från Microsofts VD om att kvinnor inte skulle begära löneförhöjning utan lita på systemet (här är en artikel). Hoppas att den är bra annars lär det bli jobbigt att ta sig igenom den.
…………..
I was at my first book club meeting the other night and it was really nice. We were at the home of the lady in charge of the book club and it wasn’t easy to find the way. No street lights as well as rain made it hard to find. A lot of houses here don’t have numbers but names and the Navigator don’t take that so you enter just the name of the street. If the street is 1 mile you have a lot of sign to read.

I hadn’t had time to read the books as they chose them before the summer break but I googled them and could follow. They had read 2 books as the summer break were for so long. The first one was “My own Story” by Emmeline Pankhurst who was the leader of the British suffragette movement, several of the others hadn’t finished it as it was quite hard to read.

The other book was ”The Cuckoo’s Calling” by Robert Galbrait which is a pseudonym for JK Rowling. It wasn’t supposed to be told that JK was the author but someone at the publishing house couldn’t keep their mouth shut and the word was out. I could borrow the book from Melissa and will have it read by next time.

The new book we chose was ”Lean In” by Sheryl Sandberg who is chief operation officer at Facebook. We chose it after been discussing a statement made by the CEO of Microsoft that women should as for a salary race but trust the system (here’s the article). I hope it’s worth reading or it will be hard to get through.