Categories
Diverse/Various

Couples Dining

Jag har gått med i en kvinnoklubb här i Northwood för att lära känna lite fler som bor här och inte bara de som är från basen. När jag gick med kunde man gå med i olika intresseklubbar och jag skrev upp mig på bokklubben, lunchklubben och parmiddagsklubben.

Igår var det första gången som vi träffades och då var alla paren samlade. Vi är 9 “par” (ett par är två änkor som gått ihop för att kunna vara med) och alla ska ha en middag under våren men man går bara på 3 stycken inkluderat sin egen. Så det blir bara att man träffar 6-7 par totalt. De flesta kan inte ha så många åt gången så vid varje middag är det 4 par.

Vi hade plockmat och alla skulle ha med sig en rätt, de flesta hade med sig mat men några hade tagit med sig efterrätt. Allt var gott men vissa saker var godare! Det var trevligt och jag ser redan fram emot nästa träff som för vår del blir i februari.

english

I have joined a women’s club in the Northwood area to get to know people living in here and not only people from the base. When I joined I could sign up for different clubs and I signed for the evening book club, lunch club and couples dining club.

Yesterday it was the first dinner party and we were all together. We are 9 “couples” (one couple are two widows who paired up to be able to join) and everyone is hosting a dinner during spring but you just attend 3 dinner parties including your own. You get to meet 6-7 couples in total, most people can’t host to many and therefore it’s 4 couples at each dinner.

We had finger foods and everyone brought a dish, most people brought food but some brought desert. Everything was good but some things were better! It was nice and I’m already looking forward to the next dinner party that will be in February.