Categories
Diverse/Various

Wales part 3 = back in England

Efter frukost så skulle vi köra söderut igen men innan det så körde vi runt halvön som ligger i Llandudno. Vägen kallades Scenic View och det var den verkligen, fantastisk utsikt och hade vi vetat att där låg ett hotell i gamla fyren hade vi kanske kollat upp det innan (fast det var dyrt).

Vårt sista stopp blev i Stratford-upon-Avon där vi skulle besöka Shakespeares födelseställe. Vi kom ner på eftermiddagen och började med att checka in på hotellet så att vi kunde parkera bilen. Vi gick längs med kanalen bort till centrum där huset skulle ligga.

Vi ville så klart gå in och titta så vi köpte biljetter till samtliga hus inne i Stratford-upon-Avon som tillhört Shakespeare. Där var även en utställning med hans verk och lite fakta kring detta, även om tjejerna inte läst massor av honom så tyckte de att det var intressant då de kände igen en del.

Husen är välbevarade och även om ett av husen blev rivet så har man inrett och bevarat huset sidan om då det såg likadant ut. Det har varit turister i Stratford-upon-Avon redan under tiden Shakespeare levde och mellan då och idag så var det en ägare till ett av husen som blev trött på att folk kom och tittade och rev bostadshuset.

Vi gick även till kyrkan där han är begraven och det var en fin kyrka. Tycker om att gå in i fina kyrkor. Faktiskt så är det så att hela staden (centrum iaf) var väldigt välbevarad och fin, vet inte om det är för att de har så mycket turister där eller om man bara i denna kommmun verkligen tar hand om sina byggnader. Många gamla och fina hus, som man såg att man faktiskt skött om genom åren och inte låtit förfalla. Shakespeares gamla skola används fortfarande som skola och det tycker jag är häftigt.

Tyvärr avslutades vistelsen med att vi fick leta efter Emelies bankkort och sen spärra det. Vi visste inte om det var stulet eller om hon tappat det, men när vi frågade på ett av ställena där vi varit så hade de en kvinna som hittat det och gått med det till banken. Men vi valde att spärra kortet för säkerhetsskull.

Det är inte mer än 1,5 timmes bilfärd mellan Stratford-upon-Avon och Northwood så det gick ganska snabbt hem, ja vi hade även tur med trafiken.

Väl hemma var det dags att förbereda för våra gäster som skulle komma senare på kvällen. Snabbvisit av Rödebyvänner.

After breakfast it was time to head south again but before doing so we drove around the Llandudno peninsula. The road was called Scenic View and it was scenic and a fantastic view. If we had known there was a hotel in the lighthouse we might have booked a room there (even if it is expensive).

Our last stop was Stratford-upon-Avon where we were going to visit Shakespeare’s birthplace. We arrived in the afternoon and started with checking in as we wanted to park the car, then we walked along the canal to the city center where the house was.

As we wanted to go inside we bought tickets for all the houses in Stratford-upon-Avon that has belonged to Shakespeare. There were also an exhibition with his works and facts about it, even if the girls haven’t read a lot from him they found it interesting.

The houses are well kept and even if one of the houses got torn down they kept the neighboring house to replace the other one. There have been tourists in Stratford-upon-Avon ever since Shakespeare was alive and between then and now one of the owners of the house tore it down because he was irritated of the tourists.

We also went to the church where he is buried and it’s a nice church. I like to go into old churches. Actually the entire town (city center at least) is very well kept and nice and clean, don’t know if it’s because they have so many tourists or if this council do take care of their buildings. Many old and beautiful houses that you saw had been taken care of over the years. Shakespeare’s old school is still used as a school and I find that amazing.

Sadly our visit ended with us looking for Emelie’s bank card and eventually cancel her card. We didn’t know if it was stolen or if she had lost it by dropping it, but when asking at the places we had visited we were told that a lady had found it and was taking it to the bank. But we decided to cancel the card anyway and not wait for her.

Once at home we had to get ready for our guests that was arriving later in the evening. A short visit by friends from Rödeby.