Categories
Diverse/Various

Globe Theatre

Kvinnoklubben här i Northwood (NAWC) hade anordnat ett studiebesök på Shakespeares Globe Theater. Det ligger på södra sidan om Themsen mellan Tower Bridge och Millenium Bridge och är ett nybygge men helt efter originalet som brunnit ner ett par gånger. Det var en amerikansk skådespelare, Sam Wanamaker, som bestämde sig för att hjälpa till att finansiera en uppbyggnad, den stod färdig 1997 och tyvärr fick han inte vara med om invigningen då han gick bort 1993. Man spelar inte bara Shakespeare där men det görs precis som på hans tid under bar himmel. Det var mycket intressant och jag ska försöka att gå dit och se en pjäs innan vi åker hem.

 

The women’s club here in Northwood (NAWC) had arranged a guided tour at the Shakespeare’s Globe Theatre. It’s on the south side of the Themes between Tower Bridge and Millennium Bridge and is fairly new built but after the original that had burnt down. It was an American actor who decided to help financing the rebuilding of the theatre, it was finished in 1997 and sadly he wasn’t able to see it be reopened as he died in 1993. It’s not only Shakespeare that is played there but it is just like in his time with an open roof. It was very interesting and I will try to go there and see a play before we leave.