Categories
Diverse/Various

Southwark Cathedral

Återigen en utflykt med NAWC och denna gång var vi i Southwark Cathedral som är en av Londons äldsta kyrkor. Det var inte en katedral from början men man vet att det var en plats för kristendomen i över 1000 år. Från början av 1100-talet var det ett kloster, blev en sockenkyrka i mitten av 1500-talet för att sen få statusen katedral 1905.

Kyrkan har renoverats, byggts till och upp flera gånger genom åren då det drabbats av brand 2 gånger, dåligt underhåll och bombningar under 2 världskriget. Eftersom Shakespeare verkade i närheten var detta även hans kyrka och hans bror är begraven här, man har även ett fönster i hans ära.

Tyvärr saknas fortfarande flera fönster med de typiska färger/mönster som finns i kyrkor då man långsamt har fått byta ut de vanliga glasen som sattes in efter kriget.

Efter kyrkan tog vi en kort sväng på Borough Market som ligger precis sidan om. Jag åkte hem innan de andra då jag frös och redan hade handlat det jag ville ha.

Once again a guided tour with NAWC and this time we went to Southwark Cathedral, one of London’s oldest churches. It wasn’t a cathedral from the beginning but they know that it has been a place for Christian worship for more than 1000 years. From the beginning of 1100 it was a priory, became a parish church after the dissolution of the monasteries and in 1905 it then got the status of a cathedral.

The church has been renovated, built up and added to several times during the years as it has suffered from 2 fires, bad maintenance and bombings during the 2 WW. As Shakespeare was active in the area this was the church he attended and even one of his brothers are buried here, but there is also a stained window in his honour.

Sadly there are still stained windows missing as they had to slowly replace the normal windows that was put in after the war.

After the visit to the church we went to Borough Market which is next door. I left before the others as I was freezing and had already bought everything I needed.