Categories
Diverse/Various

Bloomsbury walk

Idag var jag tillsammans med NAWC på en guidad tur i ett område i London som heter Bloomsbury. Det är känt för sina trädgårdstorg, konst, medicin och utbildning då det funnits många kända konstnärer i området, flera kända sjukhus och bland annat University of London ligger här.

Vi fick en guidad tur som handlade egentligen om konst men eftersom det hänger ihop blev det lite av varje.

Vi fick höra om John Harrison som uppfann den marina kronometern, vi såg huset där Dante Gabriel Rossetti, William Morris och Sir Edward C. Burne-Jones bodde, vi gick förbi Gray’s Inn där de juridiska yrkeshögskolorna finns, vi passerade Coram’s Fields som är en park dit vuxna bara är välkomna i barns sällskap och vi passerade Great Ormond Street Hospital som tidigare hette Hospital for Sick Children.

Great Ormond Street Hospital är kända för att få all royalties från Peter Pan då författaren till dessa böcker gav dem upphovsrätten till böckerna. Utanför entrén är det en staty av Peter Pan.

Foundling Hospital låg i ena hörnan av Coram’s Field och var egentligen inte ett sjukhus utan mer ett barnhem för övergivna barn. Mammor kunde lämna sina barn där och när de gjorde det så kunde de även lämna något som barnet fick med sig (så enkelt som en trasa eller liknande), allt skrevs in i böckerna och om mammorna senare ville ha tillbaka sitt barn så kunde de komma tillbaka och det som de lämnade med barnet blev det som identifierade dem. Grundaren till barnhemmet såg att det fanns många mammor som bara lade barnet utanför av skam och byggde därför ett litet håll i muren där barnet skulle skyddas mot regn och installerade även en ringklocka. När mamman lämnat barnet ringde hon på klockan och sköterskorna gav kvinnorna tid att dra sig tillbaka innan barnet hämtades in.

Det var en intressant tur även om vi hade otur med vädret och det regnade hela tiden, kallt var det också.

English

Today I was on a guided tour with NAWC in Bloomsbury a part of London known for its garden squares, art, medicine and education. There is a numerous of artist, well-known hospitals and University of London in the area.

The tour was about art but as so many things are linked we had a bit of everything.

We heard of John Harrison the inventor of the marine chronometer, we saw the house were Dante Gabriel Rossetti, William Morris and Sir Edward C. Burne-Jones lived, we walked by Gray’s Inn which is one of the Inns of Court in London, we saw the Coram’s Fields which is a place for kids and adults are only allowed together with children and we passed the Great Ormond Street Hospital which was called Hospital for Sick Children before.

Great Ormond Street Hospital is known for receiving the royalties from Peter Pan as the author gave them the copyright to the books when he died. There is a statue outside of Peter Pan.

Foundling Hospital was earlier located in the corner of Coram’s Field and wasn’t really a hospital but more a home for abandoned children. The mothers could leave the children there together with a token which was recorded and if the mothers came back to claim the children they were identified by this token. The founder even built a hole in the wall with a bell so that children would be protected when left there by mothers who often were ashamed of giving birth out of wedlock. The mother could leave the child, ring the bell and the nurses gave them time to hide before getting the children.

It was really interesting tour even if we had bad luck with the weather as it rained the entire time, it was cold as well.