Categories
Diverse/Various

Segway finally

Peter hade bokat en Segway upplevelse för tjejerna som har blivit inställd och flyttad ett antal gånger. Men nu äntligen har de fått göra det.

Det fick bli tidig uppstigning då vi skulle vara där redan kl. 8 och hade 30 minuter dit. De fick skydd och säkerhetsinstruktioner innan de fick prova på att behärska den på en liten bana på parkeringen. Det var 4 andra som också skulle göra detta och visa av dem hade större problem än andra.

Sträckan de sen skulle köra på var inte jättelång men det var med svängar, backar och annat som skulle göra det “off-road” och denna sträcka fick de köra ett antal gånger. Tyvärr var några av de andra lite väl försiktiga och det blev köbildning, men organisatörerna försökte att lösa det så att de kunde köra om. Felicias segway stängdes av helt plötsligt och hon föll men vi trodde det var för att hon kört för fort =)

Tjejerna älskade det och tyckte att Peter kunde köpa vars en sådan till dem.

English

Peter had booked a Segway experience for the girls a long time ago and it has been cancelled several times but now they have finally done it.

It had to be an early morning as we had to be there already at 8am and it took us about 30 min to go there. They got helmet and other security gears and some safety instruction before they learnt how to control the Segway. There were 4 others as well doing it this time and some had more problem than others.

The distance wasn’t very long but it had turns, ups and downs and other things to make it off-road and they did the stretch several times. Unfortunately some of the others were slow and to cautious and stopped the others, but the leaders tried to help by letting the others overtake. Felicia’s Segway suddenly stopped working and she fell but we were first sure it was because she was driving to fast =)

The girls loved it and wants Peter to buy them a Segway each.