Categories
Diverse/Various

BBC Broadcasting House

Idag var jag med NAWC på en guidad tur på BBC Broadcasting House som ligger på Portland Place. Visst är det en jättebyggnad men det är mycket som ska få plats.

Vi såg ner i deras nyhetsrum men det var det närmaste vi kom där. Men man tror när man tittar på nyheterna att det är mycket större men det var ganska så litet.

Vi fick se den delen där de görs radioteater och radioshower, vi provade på att spela in en pjäs med alla olika ljud som fortfarande oftast görs manuellt. Vi fick prova på att presentera vädret framför en helt grön skärm där den som presenterar ska visa vart de olika vädren sker, vi som var publik skrattade gott medan hon som presenterade viftade förtvivlat för att hinna ikapp. Nu vet jag varför meteorologerna inte har grönt på sig i TV – det ser kul ut på skärmen när man ser huvud och händer men inte så mycket mer.

Rummet där man spelar in konserter och shower ligger väldigt skyddat från alla ljud från trafik och annat utanför. Det var också där man sände nyheterna ifrån under Andra Världskriget och vi fick höra en inspelning när en bomb slår ner alldeles i närheten och hur nyhetsuppläsaren bara kort gör en paus och sen fortsätter som om inget hänt.

Det var spännande och jag ska försöka sätta upp mig för att vara med som publik på en av deras inspelningar.

Vi fick även se den ursprungliga receptionen, statyer och friser på original byggnaden, deras världstorg och studion där de sänder en av sina live kvällsprogram ifrån.

English

Today I went with NAWC on a guided tour in BBC Broadcasting House that is located at Portland Place. It’s a huge building but there is a lot of things that needs to be fitted in there.

We could look down into their newsroom but it was much smaller than it looks like when watching the news.

We went into the part of the building where they record radio theatre and radio shows, we even tried to make a theatre with all the sounds that still is made manually. We tried to present the weather in front of a green screen where the presenter needs to show where all the different weathers are happening, us the audience did laughed a lot while the presenter waved frantically to catch up. Now I know why the presenter never wears green – it’s look funny when you only see the head and hands move but not the torso.

The room where they record radio concerts and radio shows is extremely isolated and there is no sound from the outside traffic. This is also the place where the news were broadcasted during the Second WW and we got to listen to a recording from a newsreader when there was a bomb detonating close by and you can hear the newsreader making a very brief pause before he continues like nothing happened. It was interesting and I will try to sign up as a guest when they are recording a show.

We also saw the original reception, statues and friezes on the original building, their world pavement and the studio were they every evening have a live show.

1 9