Categories
Diverse/Various

Suffragett Walk

På årets varmaste dag valde jag att tillsammans med de andra kvinnorna i NAWC få en guidad tur i centrala London om suffragetterna och deras kamp. Vi fick lära oss om hur de kämpade för kvinnlig rösträtt och valde att under första världskriget lägga ner sin kamp för att stödja landet. Deras kamp handlade från början om civil olydnad men inom rörelsen blev det sen en gren som valde en mer militant approach. De fick rösträtt 1918 även om den inte var på samma villkor som männen.

Hela turen sökte vi oss från skugga till skugga för det gick inte att stå ute i solen idag. Inte blev det heller bättre när vi senare skulle ge oss ner i tunnelbanan och de varma vagnarna. Men trevligt hade vi i alla fall och intressant var det.

English

On the year’s hottest day, I chose together with ladies from NAWC to go on a guided tour in central London to listen to the Suffragettes fight for women’s right to vote. We learned about their fights and how they chose to stand back during the first world war to help the country fight the war. Their fight started as a civil disobedience but soon had a part becoming more militant. They got the right to vote in 1918 even if it wasn’t the same conditions as the men.

The entire tour we sought shadow all the time as we couldn’t stand in the sun today. It didn’t get better going to the tube station and the extremely hot trains. But we had a great day and enjoyed it a lot as well as we learned a lot.