Categories
Diverse/Various

Scandinavian and Baltic Reception

Idag var det dags för vår mottagning men eftersom våra länder har ganska så små delegationer här så slår vi ihop oss, Sverige, Danmark, Finland, Norge, Estland, Litauen, Lettland och Polen har alltså en gemensam bjudning.

Det viktigaste på dessa mottagningar är att umgås och ha trevligt tillsammans och så bjuds det på dricka och lite tilltugg. Alla länder bidrar med några saker så det blir lite att tugga på till drickat. Som vanligt en trevlig kväll.

English

Today it was time for our reception but as our countries have small delegations here we go together, Sweden, Denmark, Finland, Norway, Estonia, Lithuania, Latvia and Poland have and have a joint reception.

The most important on receptions like this is to get together and spend a nice time together chatting, and there is drinks and some finger foods served. All countries contribute to the food. As always a nice evening.