Categories
Diverse/Various

Football and ”fika”

Det är inte ofta som alla svenskarna här i Northwood träffas förutom när någon ska åka hem och vi går ut och äter tillsammans. Men vi försöker ibland i alla fall även om det oftast inte blir alla, alla är lika upptagna. Idag hade familjen Walldén bjudit in till fotbollsmatch på basen och efterföljande fika hemma hos dem. Trots att det är den förste november idag så kunde vi spela utomhus och i kortärmat, det var rena vårvärmen. Det var familjen Walldén, vi och Åsah som skulle spela fotboll, de andra hade förhinder eller var sjuka, men vi fick ihop 2 lag och sen var det dags. Lite skador men inte i vår familj vilket är ovanligt.

Efteråt åkte vi hem till Walldéns för att fika och fira Kajsa som fyllde 12 år. Gott!

English

It’s not often the Swedes living in Northwood get together except when someone is leaving and we go out for a farewell dinner. But we do try sometimes even if not everyone can make it, everyone is busy. Today the Walldén’s family invited to a football (soccer) game at the base and after that some “fika” at their house. Even if it’s November 1 today it was warm enough to play outside and in short sleeves, it was like spring outside. It was us, Walldéns and Åsah who played football, the others had others arrangement or were sick, but we could make two teams and then it was time. Some injuries and it wasn’t our family for once.

Afterwards we went to the Walldén’s house to celebrate Kajsa who turns 12 today. Very nice!