Categories
Diverse/Various

Trinity House

Idag har jag varit på Trinity House, det ligger vid Tower of London och är ett sällskap som sedan 1514 har ansvar för sjöfart och fyrar i England, Wales, Kanalöarna och Gibraltar.

Väldigt mycket historia och många kända namn som varit med i sällskapet. Man vet inte riktigt hur länge sällskapet har funnits men 1514 fick de kungliga privilegier av Henry VIII. Organisationen har en befälhavare, fyra förvaltare och åtta assistenter. Några kända namn som varit skeppare är: Samuel Pepys, Duke of Wellington, Admiral William Penn och numera prinsessan Anne.

Winston Churchill har varit ålderman i sällskapet och under 2a världskriget såg man honom ofta i den uniformen.

English

Today I went to Trinity House, a society that is in charge of seafare and lighthouses in England, Wales, Channel Islands and Gibraltar. It’s located near the Tower of London.

It contains a lot of history and some famous names have been members. There is no knowledge of when the society started but in 1514 they were granted a Royal Charters from Henry VIII. The organisation has a Master, four Wardens and eight Assistants. Some famous people have been the Master: Samuel Pepys, Duke of Wellington, Admiral William Penn and nowadays Princess Anne.

Winston Churchill have been an Elder Brother of Trinity House and during the second world war he was often seen in their uniform.

Trinity House_2 Trinity House_3 Trinity House_4 Trinity House_5