Categories
Diverse/Various

Highlights of British Museum

Jag gick en guidad tur på British Museum idag där man hade plockat ut några höjdpunkter att titta på. Det är ett gigantiskt museum och vi var där nästan i 3 timmar och såg som sagt bara utvalda delar och absolut inte alla olika utställningar så du kan ju tänka dig hur länge man kan gå om man vill se allt. Man får nästan välja en utställning och titta på den och sen komma tillbaka en annan gång för nästa utställning.

Men vi såg i alla fall lite grekisk historia, romerska utgrävningar, Ramesses byst och Rosettastenen. Rosettastenen är en stor svart platta som har en skrift som härstammar från 196 f.Kr och den hittades i slutet av 1700-talet av franska soldater vid staden Rosetta som ligger nära Alexandria. Samma text fanns med hieroglyfer, demotisk skrift och antik grekiska, detta gjorde att den har varit viktig för att kunna tolka egyptiska hieroglyfer.

Som vanligt roligt och intressant.

English

I had a guided tour at the British Museum today and saw some highlights that the guide had picked out. It’s a huge museum and we spent almost 3 hours there and only saw a few things and absolutely not all the exhibitions they have. You can imagine how long you have to be there if you want to see everything. If you are going there you have to choose an exhibition and see that and then come back again for another one.

But we saw some Greek history, Roman excavations, bust of Ramesses and the Rosetta Stone. The Rosetta stone is a large black rock stele that has an inscription from 196 BC and was found by the town of Rosetta near Alexandria in 1799 by French soldiers. The text is in Ancient Egyptian hieroglyphs, Demotic script and Ancient Greek this stone has been important in the understanding of the Egyptian hieroglyphs.

As always interesting and fun.

(Pictures from Internet)

rosetta stone

bust of ramesses