Categories
Diverse/Various

Susan Pollack

Idag var jag på möte med den kvinnoklubb jag tillhör. Varje möte har vi någon som kommer och prata om olika ämnen. Idag var det dags för Susan Pollack att berätta om det hemska som hände henne som ung flicka.

Susan Pollack föddes i Ungern 1930 av judiska föräldrar i en by som tidigt hade starka strömningar av antisemitism. När andra världskriget sen startade så blev det ännu mer öppet för att bli värre när Ungern invaderades av Tyskland 1944. Två månader efter invasionen skickades Susan till Auschwitz-Birkenau där hon separerades från sin mamma, mamman skickades till gaskammaren medan Susan skulle jobba. Pappan hade redan tidigare blivit tillfångatagen av nazisterna och kollaboratörerna och ingen vet vart han tog vägen. Brodern togs också ut för att arbeta, han tömde gaskamrarna på de döda kropparna.

Från Auschwitz-Birkenau blev hon förflyttad till ett annat läger (Guben i Tyskland) innan man tvingade dem att marschera till Bergen-Belzen där hon 1945 frigavs av britterna. Hon var svårt sjuk och hade gått och lagt sig ute för att dö och slippa lida när de brittiska soldaterna fann henne. Hon kom till Sverige för att få vård och hon minns än idag med värme den doktorn som skötte om henne. Han behandlade henne nämligen som en människa och såg henne. Hon var då 15 år gammal. Efter krigets slut så fick hon reda på att hennes bror överlevt, men honom såg hon inte på 20 år då han bodde kvar i Ungern.

Hon åkte sen vidare till Kanada där hon träffade sin man och de flyttade sen vidare till London. Här föreläser hon i skolor om det som har hänt för att det inte ska hända igen. Medan denna fantastiska kvinna talade hade man kunnat höra en nål falla och det var många tårar som föll när vi fick höra om allt hemskt. Ett tal som jag kommer att bära med mig i många år.

English

Today it was time for my women’s club to meet, at every meeting we have a speaker and the topics vary. Today it was time for Susan Pollack to tell her horrible story from her childhood and youth.

Susan Pollack was born in Hungary 1930 by Jewish parents in a village with strong antisemitism. When the second world war broke out it became more open to become even worse once the Germans invaded Hungary 1944. Two months after the invasion Susan was sent to Auschwitz-Birkenau where she was separated from her mother who was sent to the gas chambers while Susan was selected for work. The father had long before been taken by the Germans and the collaborators and no one knows where he went. The brother was also selected for work, he had to clean the gas chambers of dead bodies.

She was transferred from Auschwitz-Birkenau to another camp (Guben in Germany) before they forced them to walk to Bergen-Belzen where she was found by the British soldiers. She was severely sick and had gone outside to die when they found her. She then came to Sweden to get treatment and she stills remember the doctor that cared for her. He treated her as a human being and saw her. She was at this time 15 years old. After the war she learnt that her brother had survived but didn’t see him for 20 years as he lived in Hungary.

Susan went from Sweden to Canada where she met her husband and they eventually ended up in London. She speaks about the holocaust in schools to try to influence so that this will not happen again. While she was speaking it was really quiet and there were many tears falling. This speech I will remember and carry with me for years.