Categories
Diverse/Various

Churchill War Rooms

Jag, Colleen och Hester tog oss till Churchill War Rooms idag, ingen av oss hade varit där även om våra män varit mer än en gång. Det är därifrån Storbritannien styrdes under andra världskriget och det ligger underjord. Det öppnades 1938 och användes fram till 16 augusti 1945 då man bara lämnade det precis som det var då, några år senare tog man beslutet att det skulle bevaras som ett minne. Men först under 70-talet släpptes restriktionerna och 1984 öppnades det för allmänheten. Sedan dess har man öppnat fler delar och 2005 fick det namnet Churchill War Rooms för att hedra Sir Winston Churchill för hans insatser under andra världskriget.

Du får se hur rummen såg ut där man tog olika beslut, vart de som jobbade där sov men även en utställning över Churchills liv. Mycket intressant och väl värt ett besök.

English

Today I went with Colleen and Hester to visit the Churchill War Rooms, I’ve not been there before even if Peter has been there several times. This is where UK was run during the Second World War and is below ground level. It was opened in 1938 and used until August 16 1945 when it was left as it was, a few years later it was decided to preserve it for the future. It was under restrictions and it wasn’t before 1970s that these were lifted and in 1984 it was open to the public. Since then it has been added more rooms and exhibitions and in 2005 it changes its name and was dedicated to Sir Winston Churchill.

You see the rooms where all the decisions were made, where they slept and an exhibition over Churchills life. Very interesting and well worth the visit.