Categories
Diverse/Various

Docklands

Min guidade tur för dagen var i Docklands, jag har varit i delar av den och idag började vi från väst och jobbade oss halvvägs inåt. Även om turen tog 2 timmar så hann vi inte hela. Docklands har varit Londons hamnområde länge men när trafiken ökade så var det ohållbart eftersom det dessutom ligger så nära centrum. Man har idag gjort en marina där och lägenheter och kontor i de gamla lagerhusen. När jag gick längs med Themsen och såg de nya lägenheterna som man byggt och restaurerat fick man lite Karlskrona feeling. Ska definitivt sätta upp mig på nästa tur som då blir del två.

English

The tour of the day was to see Docklands, I’ve been to parts of it and today we started in the west and worked us halfway in. Even if the tour took 2 hours we couldn’t see all of it. Docklands have been the dock of London but as the traffic became more it was not possible to keep it. Today there is a marina and the old storehouses are made into flats and office space. When walking along Themes and saw the area it reminded me a lot of Karlskrona (our hometown). Will definitely be on the next tour which will be second part of the tour.