Categories
Diverse/Various

Europolitan Ladies 2016

Sedan vi flyttade till London har mina fd arbetskamrater från Europolitan tiden varit här och hälsat på, många av oss har inte jobbat ihop på många år och vi kan väl snarare kalla oss vänner istället för fd arbetskamrater. De kommer på onsdagkväll och stannar till lördagen, däremellan pratar vi, skrattar, äter, shoppar och ser London. Det är långa dagar och många steg och jag tror vi alla är ganska så möra när det är dags för hemfärd.

Denna gången var vi i Sky Garden, vi hade fantastiskt väder och såg därmed långt och vi var även på Portobello Road. Även om vi shoppar är det inte det som det är fokus på utan att umgås och skratta.

English

Since we moved to London my former coworkers have been here every year, many of us haven’t been working together for many years and today we call us friends instead of former coworkers. They arrive Wednesday evening and stays to Saturday, during this time we talk, laugh, eat, shops and sees London. It’s long days and many steps and I think we are all quite tired once it’s time for departure.

This time we went to see Sky Garden, we had fantastic weather and could see all of London and also Portobello Road. Even if we do some shopping focus is on spending time together and laugh.